[email protected] +994 99 303 07 01
October 12, 2023 - Paylaşdı: Admin

Vətən, başın sağ olsun !

Vətən, başın sağ olsun !
2022-ci il sentyabrın 12-dәn etibarәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin törәtdiyi genişmiqyaslı tәxribatların qarşısının alınması zamanı şәhid olan hәrbi qulluqçuların siyahısı:
1. kapitan Qurbanov Saleh Möhübbәt
2. kapitan Mehbalı Fәrid Kәmalәddin
3. baş leytenant Bәdәlov Cavidan Zaur
4. baş leytenant Әliyev Әli Cavad
5. baş leytenant Kazımov Yunis Qasım
6. leytenant Hümbәtov Ravil Mübariz
7. leytenant Hüseynov Erkin Әdalәt
8. leytenant İsgәndәrov Qorxmaz İsgәndәr
9. leytenant Mәlikov Vüsal Bәxtiyar
10. leytenant Ömәrov Sәrxan Mübariz
11. leytenant Rәsulov Murad İlqar
12. leytenant Şirinov Ömәr Muğan
13. baş gizir Әhmәdov Firuz Mәzahir
14. baş gizir Rüstәmov Elnur Faid
15. baş gizir Mәmmәdov Azәr Mustafa
16. baş gizir Mәmmәdov Nahid Hüseynağa
17. gizir Budaqlı İsmayıl Mәhәrrәm
18. gizir Әhәdzadә Xәyal Әlövsәt
19. gizir Әhmәdov Sәbuhi Fuad
20. gizir Әzizov Nәzәr Ağacәlil
21. gizir Hәsәnov Sәid Sarbala
22. gizir İmamverdiyev Asiman Mehman
23. gizir Kәrimov Azad Zakir
24. gizir Qocayev Vadim Alik
25. gizir Mәmmәdov Mәhәmmәd Bilal
26. kiçik gizir Hüseynov Ziyarәt Mail
27. kiçik gizir Babazadә Elşәn Sahib
28. kiçik gizir Nәsirov Ülvü Әsәdulla
29. kiçik gizir Rüstәmov Fәrid Nofәl
30. baş çavuş Sadıxov Şәmistan Әbdülağa
31. baş çavuş Rәhimov Tәbriz Rәhim
32. kiçik çavuş Abbaslı Nail Adil
33. әsgәr Abdullayev Elvin Elçin
34. әsgәr Ağazadә Mirtalıb Heydәr
35. әsgәr Әhmәdzadә Mәftun Seymur
36. әsgәr Әliyev Üzeyir Sabir
37. әsgәr Әzizli Sadiq Zaur
38. әsgәr Fәrzәliyev Emin Elnur
39. әsgәr Fәtullayev Rәfail Rüfәt
40. әsgәr Hәsәnov İbrahim Şöhrәt
41. әsgәr Hәsәnov Ümid İlqar
42. әsgәr İsayev Sadiq Rәşad
43. әsgәr Qasımov Nihad Mehman
44. әsgәr Qasımov Rәşad Әnvәr
45. әsgәr Qurbanzadә Cәmil Anar
46. әsgәr Muradov Bәxtiyar Güloğlan
47. әsgәr Nәsibov Kәnan Cәbrayıl
48. әsgәr Rzayev Tәrlan Pәrviz
49. әsgәr Sәmәdov Elmin Mirzәli
50. әsgәr Süleymanov Xәyal Elxan