[email protected] +994 99 303 07 01
September 16, 2023 - Paylaşdı: Admin

AZƏRBAYCAN MÜHƏNDİSLƏR BİRLİYİ OLARAQ TÜRKİYE ENERJİ STRATEJİLERİ VE POLİTİKALARI ARAŞTIRMA MERKEZİ (TESPAM) İLƏ TEXNİKİ VƏ AKADEMİK ƏMƏKDAŞLIQ MÜQAVİLƏSİ İMZALANDI

Azərbaycan Mühəndislər Birliyi olaraq Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ilə texniki və akademik əməkdaşlıq müqaviləsi imzalandı